Blogi

30.09.2020

Kaivoslakia on uudistettava kansan tahto edellä

Kansanedustaja Merja Kyllönen on huolissaan kaivoslain valmistelusta työ- ja elinkeinoministeriössä.

Työ- ja elinkeinoministeriö on esitellyt kaivoslain luonnoksen kaivoslakityöryhmälle, mutta luonnos ei vielä vastaa hallitusohjelmassa sovittuja kirjauksia. Lakia tulee Kyllösen mukaan uudistaa vastuullisuus, paikallisdemokratia ja ympäristönsuojelu edellä.

– Ministeriön valmistelema luonnos on pettymys, mutta on hyvä muistaa, että se ei ole vielä hallituksen esitys. Sellaiseksi tullakseen on luonnoksella vielä matkaa. Toivonkin, että ministeriössä otetaan viimeistään nyt tosissaan ne kirjaukset ja tavoitteet, jotka olemme vuosi sitten hyväksyneet, sanoo Kyllönen.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että kaivoslakia uudistetaan ympäristönsuojelun tasoa, paikallista hyväksyttävyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia parantamalla. Kunnille säädetään oikeus päättää kaavoituksella, onko kaivostoiminta mahdollista kunnan alueella. Lisäksi kiinteistön- ja maanomistajien asemaa ja tiedonsaantioikeutta on sitouduttu parantamaan.

– Ympäristönsuojelun ja paikallisdemokratian parantaminen ovat aivan keskeisiä uudistuksessa. Kaivosteollisuuden tulee toimia ympäristön reunaehtojen ja kansalaisten oikeustajun puitteissa. Maaperän rikkaudet kuuluvat lähtökohtaisesti kansalaisille ja yhteiskunnalle, eivät suuryrityksille. Siksi niiden hyödyntämisestä tulisi maksaa reilu korvaus ja huolehtia toiminnan aiheuttamasta rasitteesta ympäristölle, sanoo Kyllönen.

– Eiväthän paikalliset vastusta kaivoksia, jos ne osoittavat hoitavansa velvollisuutensa asiallisesti ja työllistävät ihmisiä alueilla, joissa toimintaa voi harjoittaa kestävästi.

Kyllönen kysyi kaivoslain etenemisestä ministeri Lintilältä kyselytunnilla 25.9.2020. Ministeri lupasi, että kaivoslakia uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti.

– Nyt esillä olevassa luonnoksessa paikallisten ihmisten mahdollisuuksiin vaikuttaa kaivostoiminnan käynnistymiseen alueellaan ei olisi tulossa merkittävä muutoksia. Saamelaisten oikeuksia alkuperäiskansana ei ole huomioitu riittävästi. Hallitusohjelmassa sovittu on ehdoton minimitaso.

Vasemmistoliitto on jo aiemmin ilmoittanut, että olisi valmis tukemaan hallitusohjelmaa kunnianhimoisempiakin kirjauksia kaivoslakiin esimerkiksi kieltämällä malminetsinnän kokonaan luonnonsuojelualueilla. Myös kaivosveroa tulisi selvittää, jotta taloudelliset tuotot jakautuisivat entistä oikeudenmukaisemmin.

–  Uudella lailla tulee tilkitä kaikenlaiset kepulikonstit. Niin vahvistetaan vastuullisesti ja reilusti toimivien kaivosyritysten toimintaedellytyksiä ja luodaan työpaikkoja.

Kun lakiluonnos on valmis, järjestetään sille lausuntokierros. Lausuntojen perusteella tehtyjen muokkausten jälkeen elinkeinoministeri tuo lain hallituksen esityksenä eduskuntaan, jossa sitä odottaa eduskunnan ja valiokuntien käsittely.