Blogi

02.02.2023

Maakuntalentojen tukeminen turvaa alueiden kehittymisen tulevaisuudessa

Vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen on tyytyväinen hallituksen päätökseen sisällyttää lisätalousarvioon tuki myös maakuntalennoille. Hallituksen ehdotus lisätalousarviosta vuodelle 2023 vahvistui tänään. Lisätalousarviossaan hallitus ehdottaa maakuntalentoihin tukea 17 miljoonalla eurolla, joka tarkoittaa että lentoliikenteen tuki jatkuu vielä huhtikuun 2024 loppuun. 

-Hyvät kulkuyhteydet kaikkialle Suomeen ovat monelle pienemmälle paikkakunnalle alueen kehittymisen edellytys. Hyvät kulkuyhteydet turvaavat niin työssäkäynnin, yritysten, kuin matkailun tarpeet. Maakuntalentojen tukeminen jatkossakin on oikeudenmukainen ratkaisu alueiden kehittymisen kannalta, Kyllönen sanoo.

Esimerkiksi Kainuun maakuntaohjelmassa matkailu on yksi mainituista kärkitoimialoista ja matkailun kehittämiseen on panostettu runsaasti. Suomessa alueita tulee jatkossakin kehittää tukien niitä omien vahvuuksien pohjalta ja ominaispiirteet tunnistaen.

-Päätös on tärkeä alueellisen saavutettavuuden kannalta. Kainuuseen ei muilla liikennevälineillä ole mahdollista päästä alle kolmen tunnin matkustamisella ja Kajaaniin lentämälläkin maakunnan reuna-alueet ovat vielä pitkän matkan takana, Kyllönen toteaa.

Valtion kustantama tuki maakuntalentoihin perustuu koronapandemiasta johtuneeseen lentoliikenteen laskuun ja siitä aiheutuneeseen liikennöinnin kannattamattomuuteen. Valtio on kustantanut samantyyppisiä tukia esimerkiksi pääkaupunkiseudulla joukkoliikenteeseen.