Merja

Muutos parempaan on mahdollista

Minä olen MERJA KYLLÖNEN (s. 1977), suomussalmelainen kansanedustaja, europarlamentaarikko ja bioanalyytikko. Olen toiminut myös liikenneministerinä.

Minun puolueeni on vasemmistoliitto, koska minulle päätöksenteon ytimessä on aina ollut ihminen ja rauha. Inhimillisyys ja ihmisyys luotsaavat päätöksiä, jotka katsovat tulevaisuuteen ja pyrkivät pitämään kaikki ihmiset mukana arjen elämässä oikeudenmukaisella tavalla.

Mielestäni Suomi tarvitsee erityisesti eteenpäin, tulevaisuuteen katsovia ratkaisuja, joissa satsataan koulutukseen ja ihmisten osaamisen vahvistamiseen. Työelämän muutokseen vastataan kestävästi. Ympäristö- sekä ilmastohaasteet otetaan vakavasti ja hoidetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla huomioiden ihmisten mahdollisuudet vastata muutoksiin.

Politiikassa aikaan saa parhaiten, kun perehtyy, on kiinnostunut, uskaltaa katsoa kauemmas ja haastaa itsensä joka päivä valmiina yhteistyöhön kaikkien kanssa. Älä koskaan ylenkatso toisen ajatuksia: ikävissä ja haastavissakin jutuissa voi lopulta elää muutoksen ja mahdollisuuden siemen, jolle pitää löytää vain oikea ja terve kasvualusta.

Kansanedustajan työ

Valiokuntien työskentelyä voi seurata sujuvimmin niiden omilta sivuilta eduskunnan verkkosivustolla.

 • Omat tietoni eduskunnan verkkosivustolla: kansanedustaja Merja Kyllönen
 • Suuri valiokunta (jäsen)
  Suuri valiokunta käsittelee EU-jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua (paitsi ulko- ja turvallisuuspolitiikan osalta). Lisäksi suuri valiokunta käsittelee ne lakiehdotukset, jotka sinne lähetetään täysistunnosta ensimmäisessä käsittelyssä.
  Suuri valiokunta eduskunnan sivustolla
 • Puolustusvaliokunta (jäsen) 
  Puolustusvaliokunta käsittelee puolustuspolitiikkaa, sotilaallista maanpuolustusta, kokonaismaanpuolustuksen yhteensovittamista, asevelvollisuutta, sotilaskoulutusta, vapaaehtoista maanpuolustustyötä, kansainvälistä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja puolustustarvikkeiden vientivalvontaa, poikkeusolojen lainsäädäntöä sekä sotilaallista kriisinhallintaa ja rauhanturvatoimintaa puolustushallinnon osalta koskevissa asioissa.
  Puolustusvaliokunta eduskunnan sivustolla
 • Parlamenttienvälinen liitto IPU, Suomen ryhmän johtokunta (jäsen) 

Käyttövapaita kuvia