Blogi

26.11.2021

Metsäteollisuus tulee pärjäämään taksonomian sekä kansainvälisen kilpailun kanssa toimimalla ympäristöystävällisemmin

Vasemmistoliitto tukee EU:n taksonomia-asetusta, eli kestävien investointien luokitusjärjestelmää.

Taksonomia on osa EU:n finanssilainsäädäntöä, jolla halutaan ohjataan rahavirtoja ympäristölle haitallisesta teollisuudesta ja palveluista ympäristöystävälliseen teollisuuteen ja palveluihin. Taksonomian tehtävänä on yhtenäistää ja määritellä kriteerit rahoitustuotteille, joille voidaan myöntää EU:n vihreän rahoituksen leima.

Vasemmistoliitto kannattaa asetusta osana siirtymää kohti kestävää talousjärjestelmää, pois nykymallista, jossa rahavirrat esteettä tukevat esimerkiksi ilmastokriisiä aiheuttavia fossiili-investointeja. Tästä johtuen vasemmistoliitto jättää hallituksen kantaan eriävän mielipiteen.

“Lisäksi pitää ymmärtää, että taksonomia-asetus on ollut voimassa jo melkein puolitoista vuotta, ja nyt Suomella kannanmuodostuksessa olevan delegoidun asetuksen laajuus on myös jo päätetty. Hallituksen asetusta vastustavalla kannalla ei tässä vaiheessa ole enää mitään vaikutusta lopputulokseen”, Vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen toteaa.

“ Edunvalvonta olisi tämän suhteen pitänyt tehdä vuosina 2016-2019, ennen kuin taksonomia tuli voimaan. Nyt olemme myöhässä, ja Suomen vastustava kanta lähinnä myöhäisherännäisyyttä.”

Osana Pariisin ilmastosopimusta Suomi on sitoutunut myös yksityisten rahavirtojen ohjaamiseen tukemaan ilmastotavoitteita.

Rahoitusmarkkinatoimijat ovat pitkään toivoneet yhtenäisiä, tieteeseen perustuvia kriteerejä kestävämmille vihreän kehityksen sijoituskohteille. Delegoitu säädös taksonomian ilmastokriteereistä on ensimmäinen askel kestävyysluokittelun luomiseksi.

“Taksonomian ulkopuolelle jääminen ei tarkoita, että toiminta olisi kiellettyä tai leimattu saastuttavaksi tai että toiminnalle ei voisi saada rahoitusta”, Kyllönen sanoo.