Blogi

17.02.2023

Tiedote: Vammaispalvelulaki etenee vihdoin

Vasemmistoliiton kansanedustaja Merja Kyllönen on tyytyväinen, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa saatiin tänään valmiiksi pitkään tavoiteltu vammaispalvelulaki. Uudistusta on yritetty jo lähes 20 vuotta eri hallituskokoonpanojen kesken. Lain yhtenä lähtokohtana on vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutuminen.

  • On tärkeää että laki saadaan vihdoin etenemään! Lain tarkoituksena on tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista. Teimme valiokunnassa lakiehdotukseen useita muutoksia, joista merkittävimmät liittyivät perustuslakivaliokunnan lausunnon edellyttämiin muutoksiin. Hengityshalvauspotilaiden osalta teimme lisäkorjauksia, jotta kaikki nykyisin tukea saavat ovat edelleen tuen piirissä riippumatta siitä onko heillä hengitystieavanne vai käyttävätkö he muita elämää turvaavia tukilaitteita. Näkövammaisten asemasta oltiin myös huolissaan ja niin tiedollisten taitojen kuin liikkumisenkin tuen osuus huomioitiin. Kokonaisuudesta korjattiin myös työtoimintaan liittyneet epäkohdat. Lakiesitys näyttää tällä hetkellä varsin hyvältä, Kyllönen sanoo.

Lakikokonaisuus sisältää paljon parannuksia nykytilaan, vaikka ei olekaan täydellinen. Tulevaisuudessa lakiin voidaan esittää myös parannuksia.

  • Erittäin tärkeää oli saada mukaan lausuma voimavararajauksesta. YK:n vammaiskomiteakin on todennut, että henkilökohtaisen avun voimavararajaus on YK:n vammaissopimuksen vastainen. Voimavaraedellytyksen vuoksi henkilökohtaiseen apuun on oikeutettu vain vammainen, joka kykenee kertomaan millaista ja miten toteutettua apua hän tarvitsee. Vammaisten ihmisten yhdenvertainen kohtelu on Suomelle kriittinen kysymys myös jatkossa, Kyllönen toteaa.

Lausumat:

1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa henkilökohtaisen avun ja erityisen osallisuuden tuen toteutumista yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja ryhtyy tarvittaessa lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin voimavararajauksen poistamiseksi, mikäli yhdenvertaisuus ei toteudu.
2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa lainsäädäntömuutosten vaikutuksia ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön muuttamiseksi vammaisten henkilöiden oikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Seuraavaksi vammaispalvelulaki etenee eduskunnan täysistuntoon.